Internet Explorer
Internet Explorer is not supported. Please upgrade to a more modern browser.
Lobbyn är tillbaka! När du ansluter till servern kommer du alltid till lobbyn och du kan använda NPC:erna eller kommandon (/survival och /creative) för att ta dig till Survival- eller Creative-världen.
MySpawn.xyz blir nu McLir.se - en privat SMP. Överlevnadsvärlden kommer att återställas med ny seed samt att End-dimensionen är låst tills vidare, så att draken får vila lite tills vi är flera som blir redo att ta fighten. Creative förblir...

Server Status
There is no default server, please select one in StaffCP - Integrations - Minecraft.